Leer onderzoeken,aardrijkskunde,samen werken,kritisch denken,geschiedenis,doorzetten,ontwerpen,presenteren,natuur en techniek,concluderen,fouten maken,

met Junior Wereld Campus

Een moderne Wereldoriëntatie methode waarin Onderzoekend en Ontwerpend leren volledig geïntegreerd is.

Begeleid je leerlingen tot probleemoplossende en creatieve wereldburgers!

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en ontdekken spelenderwijs de wereld. Om kinderen te ondersteunen in hun groei en leerproces, is het belangrijk om een leeromgeving te creëren die aansluit bij hun natuurlijke nieuwsgierigheid. Hierbij is het niet alleen belangrijk dat ze kennis opdoen, maar ook vaardigheden ontwikkelen om zich aan te passen aan nieuwe situaties.

In Junior Wereld Campus wordt een moderne aanpak van Wereldoriëntatie gehanteerd, waarbij kinderen op een natuurlijke manier de wereld om hen heen ontdekken en onderzoeken. Ze ontwikkelen vaardigheden om verbanden te leggen tussen verschillende onderwerpen en leren hoe ze deze op de juiste manier moeten inzetten.

Zo ontstaan er zelfverzekerde wereldburgers die betrokken zijn met de wereld, creatieve oplossingen kunnen bedenken én plezier hebben in leren.

Een doorlopende leerlijn Wereldoriëntatie

In de leerlijn voor groep 3 t/m 8 worden de Wereldoriëntatie vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, burgerschap, natuur en techniek gecombineerd in de betekenisvolle modules die aansluiten bij de belevingswereld van de leerling.

pictogram van de OOL cyclus

100% Onderzoekend en Ontwerpend leren

Junior Wereld Campus zet Onderzoekend en Ontwerpend Leren en plezier in het leren centraal. In elke les worden één of meerdere vaardigheden van Onderzoekend en Ontwerpend Leren aangeleerd en toegepast.

Moderne en eigentijdse lessen

De methode is voorbereid op de toekomstige kerndoelen en er wordt specifieke aandacht besteed aan taal, rekenen en digitale geletterdheid. Leerlingen worden door middel van leuke experimenten gestimuleerd en uitgedaagd om hun vaardigheden verder te ontwikkelen.

Wat is Junior Wereld Campus

Met Junior Wereld Campus krijgt de leerling elk schooljaar van groep 3 t/m 8 een compleet programma van 40 lessen. De lessen zijn opgedeeld in 5 modules van 8 lessen. De lessen zijn volledig uitgewerkt en voorzien van een duidelijke lesbeschrijving, diverse handleidingen, werkbladen, en digibord slides. Alles wat de leerkracht nodig heeft om te starten, staat gestructureerd klaar in een gebruiksvriendelijke online omgeving.

Gratis proeflicentie

Probeer Junior Wereld Campus zelf uit!

Vraag de gratis proeflicentie aan en ontdek in 8 weken hoe leuk en laagdrempelig de lesmethode is.

Makkelijk in gebruik en snel inzetbaar

De online lerarenomgeving is laagdrempelig en overzichtelijk opgezet, met gedetailleerde handleidingen en ondersteunende micro-learnings. Hierdoor kun je snel starten en ben je goed voorbereid voor je lessen.

Gebaseerd op 15 jaar ervaring in het veld

In Junior Wereld Campus zijn ervaringen van 15 jaar gebundeld, met inbreng van experts uit het onderwijs, specialisten in lesontwikkeling en op het gebied van Onderzoekend en Ontwerpend Leren. Junior Wereld Campus heeft één doel: leerlingen beter voorbereiden op de toekomst!

Eenvoudige benodigdheden

Om het zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben we bij het ontwikkelen van de lessen materiaal gekozen dat doorgaans op school aanwezig is, aangevuld met huis-, tuin- en keukenmateriaal dat de leerlingen thuis kunnen verzamelen.

Per twee jaar een OOL Fair

In groep 4, 6 en 8 krijgt de leerling de mogelijkheid om deel te nemen aan een grote OOL Fair. Hier gaan leerlingen vanuit hun eigen interesse zelfstandig onderzoek doen of een ontwerp maken, waarbij ze kunnen laten zien welke vaardigheden ze hebben ontwikkeld.