Over Junior 

Wereld Campus

Bij Junior Wereld Campus bereiden we leerlingen beter voor op de toekomst door niet alleen kennis, maar ook vaardigheden te ontwikkelen om met nieuwe situaties om te gaan. We stimuleren leerlingen om zelf antwoorden op vragen te zoeken en oplossingen te bedenken voor de uitdagingen die ze tegenkomen. Door de methodiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren structureel te integreren in het onderwijs, krijgen leerlingen de kans om deze vaardigheden op te doen en een onderzoekende en probleemoplossende houding te ontwikkelen.

Onze ervaring met Onderzoekend en Ontwerpend Leren heeft ons laten inzien dat leerkrachten en scholen in de praktijk soms obstakels ervaren, waardoor de implementatie moeizaam verloopt.

Om deze reden is Junior Wereld Campus ontwikkeld, een lesmethode die drempels wegneemt, Onderzoekend en Ontwerpend Leren een structurele plek geeft in het lesprogramma en laagdrempelig is, zodat je direct aan de slag kunt.

De onderwerpen en thema’s van Wereldoriëntatie zijn geschikt voor het versterken van Onderzoekend en Ontwerpend Leren. Junior Wereld Campus heeft daarom deze elementen geïntegreerd in een doorlopende leerlijn voor groep 3 tot en met 8. Door Wereldoriëntatie te combineren met Onderzoekend en Ontwerpend Leren, ontstaat niet alleen een natuurlijke omgeving voor het ontwikkelen van deze vaardigheden, maar biedt het ook de gelegenheid om taal- en rekenvaardigheden toe te passen en digitale geletterdheid te ontwikkelen.

Junior Wereld Campus is een initiatief van Junior Campus in samenwerking met ontwikkelpartner WisMon.

Over Junior Campus

Als pleitbezorger van en voorloper op het gebied van Onderzoekend en Ontwerpend Leren, ondersteunt en ontzorgt Junior Campus basisscholen al meer dan een decennium met lessenseries en projecten waarin leerlingen op een eigentijdse manier kennismaken met actuele thema’s binnen de Wetenschap & Techniek, Growth Mindset en Burgerschap.

Over WisMon

Met een achtergrond in bèta-onderwijs heeft WisMon als doel wetenschap en Techniek met Onderzoekend en Ontwerpend Leren leuk en toegankelijk voor iedereen te maken. WisMon heeft expertise in het ontwikkelen en uitgeven van OOL lesmateriaal, in het trainen van leerkrachten en advies bij implementatie van Wetenschap & Techniek.