De lesmethode

Waarom Junior Wereld Campus

De wereld verandert continue en naast kennis worden vaardigheden en een onderzoekende houding steeds belangrijker. Om deze reden is Junior Wereld Campus ontwikkeld.

Junior Wereld Campus is een moderne Wereldoriëntatie methode die inspeelt op nieuwe ontwikkelingen en belangrijke thema’s in onze maatschappij en sluit aan bij de belevingswereld van kinderen. Daarnaast is de methode laagdrempelig en is het volledig gebaseerd op Onderzoekend en Ontwerpend Leren.

Wereldoriëntatie met OOL: een topcombinatie!

Wereldoriëntatie prikkelt de nieuwsgierigheid van leerlingen met betekenisvolle context en interessante thema’s, waardoor ze zelf op ontdekking gaan, onderzoek doen, oplossingen bedenken en ontwerpen. Hierdoor is Wereldoriëntatie een geschikte methode om met Onderzoekend en Ontwerpend leren te combineren.

Junior Wereld Campus integreert de SLO leerlijnen voor Onderzoekend Leren, Ontwerpend Leren en Wereldoriëntatie in leuke en aansprekende modules die samen een doorlopende leerlijn vormen. In elke module doorloopt de leerling de verschillende stappen van het onderzoeks- en/of ontwerpproces en oefenen ze met bekende vaardigheden en worden nieuwe vaardigheden aangeleerd. Hierbij groeien vaardigheden, denkprocessen en kennis samen.

Onderzoekend leren

Bij Onderzoekend Leren worden leerlingen gestimuleerd om zich te verwonderen over organismen, objecten en verschijnselen in hun omgeving. Leerlingen verkennen op een speelse manier wat ze al weten en wat ze nog willen leren. Vanuit nieuwsgierigheid formuleren de leerlingen samen met de leerkracht (onderzoeks)vragen die het startpunt zijn van hun leerproces. Leerlingen voeren onderzoek uit om uiteindelijk hun (onderzoeks)vragen te kunnen beantwoorden.

Ontwerpend leren

Bij Ontwerpend Leren staat de behoefte of een probleem van de leerlingen centraal. Leerlingen worden gestimuleerd om stapsgewijs creatieve oplossingen te bedenken voor de problemen of behoeften. Doordat ze zich gaan inleven, out-of-the-box denken, uitproberen en opnieuw beginnen, ontwikkelen ze zich tot creatieve denkers en probleemoplossers.

Hoe is Junior Wereld Campus opgebouwd?

Aansprekende modules

Junior Wereld Campus biedt ieder leerjaar vijf modules, bestaande uit acht lessen per module. Iedere les heeft een duur van 60 tot 90 minuten. De modules vormen samen een doorlopende leerlijn waarin thema’s in verschillende leerjaren terugkomen, kennis wordt vergroot en vaardigheden uitgebreid en geborgd worden. Binnen de modules komen de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie, Burgerschap en Natuur en Techniek consistent aan bod.

Rijke context en aansprekende thema’s

De lesstof wordt in een rijke context aangeboden binnen de interesse- en leefwereld van de leerlingen. Door leerlingen zelf te laten onderzoeken, te laten ontwerpen en informatie te laten verzamelen en verwerken, worden niet alleen verbanden gelegd tussen de verschillende inhoudslijnen van Wereldoriëntatie, maar ook met taal, rekenen en digitale geletterdheid. Het zichtbaar maken van samenhang en context maakt het onderwijs efficiënter, leuker en interessanter voor zowel leerling als leerkracht. Hierdoor worden een onderzoekende houding, basisvaardigheden, creatieve denkwijzen en nieuwe kennis in samenhang ontwikkeld. Daarnaast wordt de betrokkenheid van de leerlingen vergroot, wat zorgt voor betere resultaten.

Extra vaardigheden opdoen

De leerlingen ontwikkelen niet alleen onderzoeks- en ontwerpvaardigheden, maar ook denkvaardigheden zoals analyseren, plannen, evalueren, creëren en procesvaardigheden zoals observeren en presenteren. Door regelmatig in groepjes samen te werken, oefenen de leerlingen vaardigheden op het gebied van samenwerken, naar elkaar luisteren en taakverdeling. Vakoverstijgende vaardigheden zoals taal, rekenen en digitale geletterdheid zijn verbonden met deze methodiek en dienen als middel om te communiceren met anderen, processen te beschrijven en betekenis te geven aan begrippen.

Voldoet aan alle kerndoelen

Junior Wereld Campus behandelt alle kerndoelen van Wereldoriëntatie en is voorbereid op de toekomstige kerndoelen

Rijke context en aansprekende thema’s

De lesstof wordt aangeboden in een rijke context binnen de interesse- en leefwereld van de leerlingen.

Volledig gebaseerd op de OOL cyclus

Met Junior Wereld Campus worden alle vaardigheden van Onderzoekend en Ontwerpend Leren aangeleerd en toegepast.

Overzichtelijke lerarenomgeving

Junior Wereld Campus biedt een duidelijke lerarenomgeving waar alle benodigdheden voor het verzorgen van de lessen aanwezig zijn.

Werken met Junior Wereld Campus

De Junior Wereld Campus lerarenomgeving

Met de overzichtelijke lerarenomgeving kun je direct aan de slag. In deze omgeving vind je alle benodigde informatie om goed voorbereid en zonder extra inspanning met de lessen te beginnen. Je wordt stap voor stap begeleid in het lesgeven met Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) met behulp van verschillende verdiepende micro-learnings. Zo versterk je zelf jouw vaardigheden in het begeleiden van OOL.

In de lerarenomgeving vindt de leerkracht:

  • Printbare werkbladen

  • Woordenschatlijst

  • Lerarenhandleiding

  • Digibord slides
  • Leerdoelenoverzicht
  • Microlearnings 

  • Materialenoverzicht
  • Kijk-en-leestips

  • Didactiek

Hands-on materiaal

Tijdens het verzorgen van je lessen maak je gebruik van de lerarenomgeving, waarbij je leerlingen meeneemt met visuele ondersteuning op het digibord. Om het zo eenvoudig mogelijk te houden, is er gebruikgemaakt van hands-on materiaal dat doorgaans aanwezig is op school en door leerlingen kan worden verzameld.

Portfolio opbouwen

Tijdens de lessen werken leerlingen met werkbladen, waardoor leerlingen altijd kunnen terugkijken naar vorige lessen om aanvullingen of verbeteringen toe te voegen. De verzameling werkbladen, gebundeld in een map, biedt gedurende het schooljaar inzicht in de kennis en vaardigheden die de leerling heeft opgedaan. Het complete portfolio geeft een overzicht van het ontwikkelingsproces van de leerling. Omdat reflecteren binnen Onderzoekend & Ontwerpend leren een belangrijke rol speelt, vindt er na elke module een reflectiemoment plaats. Deze inzichten kun je dan mooi gebruiken voor tijdens de begeleidingsgesprekken.

Extra ondersteuning voor leerkrachten

Onze online omgeving is zo ontworpen dat ook leerkrachten zonder ervaring in Onderzoekend en Ontwerpend Leren direct met Junior Wereld Campus aan de slag kunnen.

Heb je behoefte naar extra ondersteuning? Neem contact met ons op en dan kijken we samen naar hoe we jou kunnen ondersteunen.