Contextrijke lessen en thema’s

Junior Wereld Campus biedt ieder leerjaar vijf modules, bestaande uit acht lessen per module. Iedere les heeft een duur van 60 tot 90 minuten. De modules vormen samen een doorlopende leerlijn waarin thema’s in verschillende leerjaren terugkomen, kennis wordt vergroot en vaardigheden uitgebreid en geborgd worden. Binnen de modules komen de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie, Burgerschap, en Natuur en Techniek consistent aan bod.