Kerndoelen:

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

Taal: 1, 2, 3, 4, 12

Rekenen: 23, 26, 26, 30, 32, 33

Doelgroep:

Tijdsduur:

8 lessen van 60 tot 90 minuten

Inhoud van de module

De leerlingen koppelen hun reeds opgedane kennis over landschappen aan klimaatzones. Ze onderzoeken de invloed van de stand van de zon op klimaten en wat de invloed van een klimaat is op flora en fauna. Verder verkennen ze het verband tussen klimaat en weerbeeld. tot slot doen met zelf ontworpen meetinstrumenten waarnemingen aan het weer in de eigen omgeving.