Kerndoelen

WO: 42, 43, 45, 48, 49, 50

Taal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Rekenen: 23, 25, 26, 30, 32, 33

Doelgroep

Tijdsduur

8 lessen van 60 tot 90 minuten

Inhoud van de module

De leerlingen verdiepen zich in de verschillende facetten van water en de waterkringloop. Ze verkennen de verdeling van land en water in Nederland en de wijze waarop dit water beheerst kan worden. Ze verkennen en onderzoeken de waterkringloop, de verschillende fases van water, erosie en afzetting en de impact van de opwarming van de aarde op de waterkringloop en mensen. Ze ontwerpen tenslotte een oplossing voor een van deze gevolgen.