Kerndoelen:

42, 43, 45, 48, 49, 50

Taal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Rekenen: 23, 25, 26, 30, 32, 33

Doelgroep:

Tijdsduur:

8 lessen van 60 tot 90 minuten

Inhoud van de module

In deze module verdiepen leerlingen zich in het belang van water. Ze verkennen de verdeling van land en water op aarde, onderzoeken de rol van water in het ontstaan van Nederland en de wijze waarop dit water beheerst kan worden. Ze verkennen en onderzoeken niet alleen de waterkringloop, erosie en afzetting, maar ook het belang van een natuurlijk evenwicht en (schoon) water voor mens, dier en plant.