Kerndoelen:

34, 36, 37

Taal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Rekenen: 23, 25, 26, 30, 32, 33

SLO Inhoudslijn(en):

Doelgroep:

Tijdsduur:

8 lessen van 60 tot 90 minuten

Inhoud van de module

In de module Respect staan de de begrippen respect, tolerantie en pluriformiteit centraal. De leerlingen doorlopen een volledige onderzoekscyclus. Ze verkennen de begrippen respect, tolerantie en pluriformiteit, belangrijke mensen- en kinderrechten, de grondwet en discriminatie van verschillende groepen in de samenleving. Ze betrekken het op hun eigen leefwereld door het formuleren van een eigen onderzoeksvraag aan de hand van een door henzelf gekozen mensenrecht en groep uit de samenleving. Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van bronnen, enquêtes en interviews.