Kerndoelen

WO: 34, 36, 37

Taal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Rekenen: -

Doelgroep

Tijdsduur

8 lessen van 60 tot 90 minuten

Inhoud van de module

Aan de hand van vier casussen onderzoeken de leerlingen begrippen zoals vooroordelen en discriminatie en hoe ze respectvol met anderen om kunnen gaan. Ze brengen dit in verband met mensenrechten en de grondwet. Vervolgens gaan ze zelf een oplossing ontwerpen voor een van de casussen waarmee ze het dagelijks leven van die persoon kunnen verbeteren.