Kerndoelen:

34, 41

Taal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Rekenen: 23, 25, 26, 30, 32, 33

SLO Inhoudslijn(en):

Doelgroep:

Tijdsduur:

8 lessen van 60 tot 90 minuten

Inhoud van de module

In deze module gaan de leerlingen onderzoeken hoe gezond de eigen groep is. In de verkenningsfase doen ze gericht bronnenonderzoek naar 6 verschillende facetten van gezondheid: het ademhalingsapparaat, beweging, het spijsverteringsapparaat, voeding, hart en bloedsomloop, bacteriën, virussen en hygiëne.Hierover maken en geven ze een mini-les. In de tweede helft van de module gaan ze gestructureerd de gezondheid van de groep onderzoeken adhv een (binnen de 6 facetten) zelf gekozen en geformuleerde onderzoeksvraag. Hierbij doorlopen ze de volledige onderzoekscyclus.