Kerndoelen

WO: 34, 35, 36, 37, 47, 49

Taal: 1, 2, 3, 12

Rekenen: -

Doelgroep

Tijdsduur

8 lessen van 60 tot 90 minuten

Inhoud van de module

Aan de hand van verhalen rond drie vriendjes, verkennen de leerlingen in de eigen leefwereld verschillende aspecten van samenleven zoals verschillen tussen mensen, verschillende samenlevingsvormen, verschillende leefgewoonten, gezag, het belang van afspraken en regels en het mede zorgdragen voor de eigen leefomgeving (thuis en op school).