Kerndoelen

WO: 37, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53

Taal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Rekenen: 23, 25, 26, 30, 32, 33

Doelgroep

Tijdsduur

8 lessen van 60 tot 90 minuten

Inhoud van de module

Het einddoel van de module Mijn Wijk, is het ontwikkelen van een eenvoudige maquette van een fijne nieuw te bouwen wijk. De leerlingen verkennen en onderzoeken daartoe verschillende aspecten die van belang zijn om tot een prettige leefomgeving te komen. Denk hierbij aan de verschillende behoeften van bevolkingsgroepen en leeftijdsgroepen op het gebied van recreatie, wonen, werk, voorzieningen, veiligheid en duurzaamheid.