Kerndoelen:

39, 43, 46, 47, 48, 49, 50

Taal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Rekenen: 23, 25, 26, 30, 32, 33

SLO Inhoudslijn(en):

Doelgroep:

Tijdsduur:

8 lessen van 60 tot 90 minuten

Inhoud van de module

De leerlingen hebben in eerdere modules al veel ontdekt over de verdeling van land en water, klimaten en landschappen. In deze module gaan ze aan de slag met vraagstukken rond de inrichting van landschappen ten behoeve van de mens. De leerlingen verkennen stedenbouw, transport, landbouw en industrie en onderzoeken wat de gevolgen hiervan zijn en bedenken hoe we deze lessen ten goede kunnen keren voor de toekomst.