Kerndoelen

WO: 42, 44, 45, 49

Taal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Rekenen: 32

Doelgroep

Tijdsduur

8 lessen van 60 tot 90 minuten

Inhoud van de module

In de module Fietsen met power gaan de leerlingen een fietsenmaker helpen. Vanuit hun verwondering over de toepassingen van elektriciteit en magnetisme bij de (elektrische) fiets starten ze met de verkenning van statische elektriciteit, stroom en stroomkringen. Vervolgens verkennen ze hoe magnetisme werkt. Tenslotte komen elektriciteit en magnetisme weer samen in de werking van de elektromotor en dynamo. Ze ontwerpen een hulpmiddel voor de fietsenmaker, zodat deze tijdens het werk de nieuwe informatie over elektrische fietsen kan raadplegen.