Kerndoelen:

42, 44, 45, 49

Taal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Rekenen: Geen

Doelgroep:

Tijdsduur:

8 lessen van 60 tot 90 minuten

Inhoud van de module

De module Elektriciteit en Magnetisme is opgebouwd uit drie blokken: de leerlingen starten met de verkenning van statische elektriciteit, elektronen en bliksem en passen hun inzichten toe op een ontwerpopdracht. Vervolgens verkennen ze hoe magnetisme werkt, onderzoeken ze de kracht van magneten en de toepassing van magnetisme in een kompas. Dit blok sluiten ze af met een ontwerpopdracht over het aardmagnetisch veld. Tenslotte komen elektriciteit en magnetisme samen in een onderzoek naar de opwekking van stroom en een toegepaste opdracht over elektromagneten.