Kerndoelen

WO: 39, 42, 44, 45, 50

Taal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Rekenen: 23

Doelgroep

Tijdsduur

8 lessen van 60 tot 90 minuten

Inhoud van de module

Het thema van de module is een duurzame toekomst. In deze module leren de leerlingen welke invloed het menselijk handelen kan hebben op het klimaat. Er komen drie onderwerpen aan bod: energie, afval en voeding. De rode draad binnen deze module is het 3 R-model van duurzaamheid: reduce, reuse en recycle. De leerlingen onderzoeken duurzame alternatieven aan de hand van de drie R’en. In de laatste les van de module kiezen ze één duurzame oplossing uit waar zij een actie voor bedenken.