Kerndoelen:

36, 47, 49, 50, 51, 52, 53

Taal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Rekenen: 23, 25, 33

SLO Inhoudslijn(en):

Doelgroep:

Tijdsduur:

8 lessen van 60 tot 90 minuten

Inhoud van de module

In de module Migratie onderzoeken leerlingen het actuele fenomeen migratie en ontdekken dat migratie van alle tijden is. Ze verkennen de basisbehoeften van mensen en de redenen van migratie (veiligheid, demografie, economie, politiek en klimaatverandering). Door middel van bronnenonderzoek duiken ze in migratieverhalen en krijgen ze een beeld van de leefomstandigheden in verschillende tijdvakken.