Kerndoelen:

42, 44, 45

Taal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Rekenen: 23, 25, 26, 30, 32, 33

Doelgroep:

Tijdsduur:

8 lessen van 60 tot 90 minuten

Inhoud van de module

In deze module onderzoeken de leerlingen verschillende natuurkundige verschijnselen die met beweging en overbrenging te maken hebben. De verkregen inzichten passen ze toe op een concreet ontwerpvraagstuk waarbij ze een volledige ontwerpcyclus doorlopen en een prototype bouwen en presenteren.