Ja, dat kan! De doorlopende leerlijnen gaan uit van een opbouw van kennis, vaardigheden en houding vanaf groep 3 t/m groep 8. Voor een optimale opbouw volgen leerlingen de JWC methode vanaf groep 3. Maar je kunt natuurlijk ook in latere leerjaren starten met de methode. Ieder jaar dat leerlingen met JWC werken, levert groei in kennis, houding en vaardigheden. Ook voor een groep 8 heeft een jaar JWC nog veel positieve opbrengsten. Denk alleen al aan een onderzoekende houding en probleemoplossend vermogen als ingezette ontwikkeling die de leerlingen meenemen naar de middelbare school.