In Junior Wereld Campus worden de vaardigheden van Onderzoekend en Ontwerpend Leren aangeboden tijdens alle lessen Wereldoriëntatie. Daarnaast is er ook aandacht voor taal- en rekenvaardigheden en digitale geletterdheid. Dit betekent niet dat JWC de taal- en rekenmethodes vervangt. De JWC lesmethode is echter wel een volledige lesmethode voor Wereldoriëntatie en voor OOL.